เด็กๆ นอนหลับเพียงพอแล้วหรือยัง

     สำหรับเด็กๆ นั้น  ชีวิตประจำวัน หน้าที่หลักๆ ก็คือ การกิน เล่นและนอน  ในเด็กที่โตขึ้นมาอยู่ในระดับวัยเรียนก็เป็นช่วงเวลาของการได้ออกไปเรียนรู้โลกภายนอก  ได้เข้าสังคมเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ  ในแต่ละวันเด็กๆ จึงใช้พลังงานหมดเปลืองมากมายไปกับการเล่นและเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว  ดังนั้น  เมื่อถึงเวลาพักผ่อนพวกเขาจึงควรได้รับการนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่

นอนหลับแค่ไหนจึงจะพอดีสำหรับเด็ก ๆ
     สำหรับเด็กเล็กๆ ในช่วงวัย 1 – 6 เดือนแรก นั้น ควรจัดให้พวกเขาได้นอนหลับรวมระยะเวลาตลอดทั้งวันราวๆ 14-17 ชั่วโมง พอถึงช่วงวัย 6 เดือน – 1 ปี ปริมาณการนอนเฉลี่ย ควรไม่น้อยกว่า 14-15 ชั่วโมง หลังจากนั้น จำนวนชั่วโมงการนอนของเด็กๆ ก็จะค่อยๆ ถูกปรับเปลี่ยนให้ลดปริมาณลง โดยช่วง 2 – 3 ขวบ นั้น  เด็กๆ ควรนอนเฉลี่ยวันละ 12-14 ชั่วโมง และปรับลดลงทีละนิด ตามอายุที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี

จะรู้ได้อย่างไรว่าเด็ก ๆ นอนหลับเพียงพอแล้ว
     วิธีสังเกตง่ายๆ คือ เมื่อเด็กๆ ตื่นขึ้นมามีท่าทางร่าเริงแจ่มใส ไม่ง่วงซึม ไม่หงุดหงิดงอแง สามารถเล่นและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ตามปกติ มีพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจ ส่วนสูงและน้ำหนักมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็แสดงว่าเด็กๆ มีการพักผ่อนที่เพียงพอเหมาะสมแล้ว

ประโยชน์ของการนอนในเด็ก
     การนอนหลับนอกจากจะเป็นการพักผ่อน และฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้ว  สำหรับเด็กๆ นั้น  การนอนหลับสนิทอย่างเพียงพอ  ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย  เนื่องจากในขณะที่เด็กๆ กำลังหลับสนิทนั้น  Growth Hormones ซึ่งถูกสร้างขึ้นจากต่อมไร้ท่อใต้สมองจะหลั่งออกมา  ซึ่งฮอร์โมนดังกล่าวจะทำหน้าที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาการเจริญเติบโตของร่างกาย  ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของกระดูก  ช่วยในการซ่อมแซมและสร้างเซลล์ใหม่ๆ และยังช่วยในเรื่องของพัฒนาการทางด้านสมอง  หากเด็กๆ ไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ  Growth Hormones จะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลให้เด็กๆ ตัวเล็กกว่าเกณฑ์เฉลี่ยได้ (ทั้งนี้  ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย ได้แก่ ภาวะโภชนาการและกรรมพันธุ์)

การสร้างบรรยากาศในการนอนของเด็ก ๆ
     ห้องนอนที่ดีควรมีอุณหภูมิที่พอดี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป  ปราศจากแสงและเสียงรบกวน ไม่ควรมีของเล่นหรือสิ่งเร้าเกินความจำเป็นอันจะทำให้เด็กๆ หันเหความสนใจไปหาสิ่งอื่นมากกว่าการนอน  ควรงดเว้นการเล่นต่างๆ ก่อนเข้านอนอันจะทำให้เด็กเกิดภาวะตื่นตัวและไม่ง่วงนอนง่ายๆ  การดื่มนมอุ่นๆ ก่อนนอนก็สามารถช่วยให้เด็กๆ หลับสบายขึ้น  นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถเล่านิทานหรือเปิดเพลงบรรเลงเบาๆ ก่อนนอนเพื่อช่วยให้พวกเขาผ่อนคลายและหลับสบายขึ้นได้อีกด้วย 

     เมื่อรู้ว่าการนอนหลับพักผ่อนจำเป็นและมีประโยชน์ต่อเด็กๆ เช่นนี้แล้ว  คุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมจัดตารางเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกน้อยนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอตามวัย  เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของลูกน้อยอันเป็นที่รักของทุกคน